unia wrzywno ziemniaczana logo menu

Unia Warzywno - Ziemniaczana - jak działamy?

Jak działamy

Zróżnicowanie działań i równoległa praca na wielu poziomach to nasz wyróżnik. Większość z nas pochodzi ze wsi i mieszka oraz pracuje w małych społecznościach. Nie oznacza to, że nie rozumiemy modnego terminu multitasking.

Wielozadaniowość to nie tylko cecha naszego funkcjonowania. To konieczność w działaniu gdyż na co dzień jesteśmy zwykłymi ludźmi. Musimy wykazać się szeregiem dodatkowych umiejętności i aktywności, żeby dokonać zmian na których nam zależy.

Protest jako naturalny odruch niezadowolenia

Pierwszym przejawem naszej aktywności wobec sytuacji, której dłużej tolerować nie mogliśmy był strajk. Z początku wyszliśmy na ulicę i chodziliśmy po pasach. To dodało nam otuchy i wiary, że jako rolnicy wciąż potrafimy się zorganizować.

Następnie zorganizowaliśmy liczną demonstrację w regionie z happeningiem i przejazdem ponad 300 traktorów. Zrozumieliśmy wówczas, że w liczbie jest siła.

W dalszej kolejności przeprowadziliśmy pokojową demonstrację w stolicy, żeby pokazać politykom, że jesteśmy i będziemy im patrzeć na ręce. Złożyliśmy wówczas premierowi szereg postulatów. Część z nich została już spełniona. Udowodniliśmy sobie i innym, że można.

Dlatego będziemy kontynuować akcje uświadamiające skalę nieprawidłowości i zaniedbań. Manifestowanie poglądów jest prawem demokracji i będziemy z niego umiejętnie korzystać.

Praca u podstaw drogą do celu

Mamy siłę i energię do działania. Ale nie jesteśmy jedynie marzycielami. Wiemy, że gruntowne zmiany w polskim rolnictwie dokonają się wtedy, gdy rolnicy będą świadomi swoich praw i możliwości, które przed nimi stoją.

Rozpoczęliśmy więc prace zmierzające do budzenia się w poszczególnych regionach kraju lokalnych inicjatyw. Projekty w regionach pozwolą zjednoczyć rolników i uzyskać im równoprawną pozycję w społeczeństwie oraz pozwolą zabezpieczyć godziwe warunki ekonomiczne do utrzymania rodzin.

Merytoryczna praca przejawem odpowiedzialności

Politycy i urzędnicy wykazali się niekompetencją i brakiem faktycznego zainteresowania dla polskiej wsi. Będziemy wywierać na nich presję i przypominać, że biorą pieniądze za pracę dla nas - dla polskiej wsi, dla rolników, dla konsumentów.

Musimy jednak mieć swoje analizy istniejących problemów, merytoryczne uwagi ale przede wszystkim propozycje działań, które natępnie chcemy pomagać wdrażać.

Uważamy, że polskie rolnictwo to nie tylko rolnicy. Ta ważna gałąź gospodarki to także tysiące firm zajmujących się przetwórstwem, logistyką, handlem. To gospodarstwa rodzinne na wsi ale też rodzinne biznesy w mieście. Wreszcie to także konsumenci a więc wszyscy. I wszystkich zapraszamy do współuczestniczenia w merytorycznej dyskusji i pracy. Urzędnicy, choćby byli najlepszymi ekspertami, sami nie stworzą nam Polski, w której chcemy żyć.

Współpraca warunkiem sukcesu

Do niedawna każdy z nas nie patrzył dalej, niż do granic swojego gospodarstwa. Problemy sprawił, że usiedliśmy jednak pewnego dnia przy jednym stole i postanowiliśmy, że musimy działać razem.

Bolączki rolników z trzech sąsiadujacych gmin okazały się być wspólne dla wielu rolników z całego kraju. Dostrzegliśmy to jednak wtedy, gdy się wstępnie zorganizowaliśmy i rozpoczęliśmy wspólne działania. I choć były one początkowo chaotyczne to pozwoliły nam stwierdzić jedno: w rolnictwie konieczna jest współpraca.

Kierując sie uczuciami, w tym zwłaszcza naiwnością, że możemy coś zmienić, dodając szczyptę odwagi podjęliśmy realne działania. I okazało się że jednak w tym wariactwie jest metoda, że ta pozorna głupota, może jednak jest mądrością, która zawsze w nas była.

Bardzo szybko dostrzegliśmy jednak niepokojący fakt: środowisko rolnicze w Polsce jest rozdrobnione i podzielone. Wielu być może stwierdzi, że podziały są dla nas Polaków naturalne ale my uważamy, że podziały na polskiej wsi wynikają z bardzo długo i skutecznie prowadzonej polityki dziel i rządź.

Zamierzamy położyć temu kres i będziemy na tym polu bardzo zdeterminowani. Nie oznacza to, że naszym planem jest dokonanie przewrotu obecnie istniejącego systemu. Chcemy po prostu tchnąć nowe życie w skostniałe struktury i wspólnie z pozostałami organizacjami współdziałać na rzecz polskiego rolnictwa.

unia warzywno ziemniaczana - facebook unia warzywno ziemniaczana - instagram unia warzywno ziemniaczana - twitter