unia wrzywno ziemniaczana logo menu

Unia Warzywno - Ziemniaczana - dlaczego to robimy?

Silne rolnictwo to zdrowe państwo

Przemiany ustrojowe lat 90-tych i szereg popełnionych następnie błędów oraz liczne zaniedbania doprowadziły do sytuacji, w której Polska pod wieloma względami stała się republiką bananową. Niestety nie ma to nic wspólnego z produkcją tych lubianych owoców.

Rolnictwo, choć obecnie w trudnej sytuacji, pozostaje jednak ostatnim bastionem polskiego kapitału w gospodarce. Będziemy go chronić i rozwijać.

Naszym marzeniem jest bowiem Polska, w której pracownicy w miastach są kimś więcej, niż niewolnikami wieloletnich kredytów mieszkaniowych a gospodarka opiera się na wyższych celach, niż osiągnięcie statusu magazynu Europy i bicie rekordów w ofertach pracy dla magazynierów i operatorów wózków widłowych.

Naszym głównym produktem eksportowym nie może być już dłużej wykwalifikowany pracownik budujący dobrobyt innych państw.

Zdrowe przemiany w naszym kraju mogą rozpocząć się właśnie od polskiej wsi, która jest kolebką najwyższych wartości. Polska potrzebuje, abyśmy dali przykład propaństwowej postawy i wskazali urzędnikom oraz politykom słuszną drogę, z której dawno zeszli.

Gospodarstwa rodzinne to podstawa gospodarki rolnej

Rolnictwo to jeden z ważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Rodzina i zdrowie to najcenniejsze wartości dla większości społeczeństwa. Dlatego też nie możemy pozwolić, aby decdujący wpływ na rynku rolnym posiadały międzynarodowe koncerny ukierunkowane jedynie na maksymalizację globalnych zysków.

Żywność to podstawowy element funkcjonowania państwa. I to państwo poprzez swoich obywateli-rolników powinno być jej producentem. Nikt nie wyprodukuje lepszej żywności, niż doinwestowane gospodarstwa rodzinne, dla których praca jest nie tylko źródłem zarobku ale też satysfakcją i realizacją siebie.

Państwo powinno jednak wytworzyć mechanizmy zabezpieczające stabilność rozwoju krajowych producentów i chronić rodzimy rynek przed agresywną ingerencją w rynek ze strony obcego kapitału.

Polska żywność to jakość i marka

Żywność made in Poland to cenna marka. Wiedzą o tym rolnicy i konsumenci. Wiedzą również zagraniczni producenci i nieuczciwi handlowcy, którzy podrabiają polską żywność i sprzedają pod polska flagą, zagraniczne jedzenie, którego nie chcą tamtejsi konsumeci.

Działania UWZ sprawiły, że wartość polskiej marki żywności dostrzegli w końcu także i urzędnicy, którzy pod naszą presją rozpoczęli prace zmierzające do unormowania sytuacji w tym względzie.

Suche przepisy to dla nas jednak za mało. Będziemy pilnować polityków i urzędników, aby skutecznie chronili wartość polskiego jedzenia. Podejmiemy też wysiłki w celu skutecznego promowania polskiej żywności, także za granicą ponieważ jako polscy rolnicy mamy czym się chwalić.

unia warzywno ziemniaczana - facebook unia warzywno ziemniaczana - instagram unia warzywno ziemniaczana - twitter